ENERGIEsubsidies

In het Energieakkoord staat hoe de overheid zorgt dat de hoeveelheid duurzame energie in Nederland 16% is in 2023. De Rijksoverheid wil in 2050 geen uitstoot van broeikasgassen. Een CO2-arme energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Dat is waar de Rijksoverheid in Nederland naartoe werkt. Het NL Klimaatakkoord beschrijft de route naar 2050. 

 

Het bedrijfsleven is een belangrijke partner voor de Rijksoverheid op weg naar een CO2-arme energievoorziening. Daarom stimuleert de Rijksoverheid bedrijven om te investeren in duurzame energie door middel van o.a. onderstaande subsidies:

  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)
  • Subsidie Hernieuwbare Energie
  • Energie-Investeringsaftrek (EIA) en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
  • Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Beoordelen of u in aanmerking komt en het aanvragen van de financiële stimuleringen en subsidies, vraagt om gedegen kennis van deze markt en de materie. Encom toetst en verzorgt uw aanvraag vanzelfsprekend graag.

"als er een manier is om het beter te doen, vind die dan". - Thomas A. Edison