Energiemanagent en iso 50001

Het ISO 5001- systeem helpt organisaties een systematische benadering te volgen voor continue verbetering van de energieprestaties, met inbegrip van energie-efficiency, energiegebruik en -verbruik.

Deze internationale norm is van toepassing op alle variabelen die invloed hebben op de energieprestaties en die door de organisatie kunnen worden gemonitord en beïnvloed.

 Deze internationale norm is van toepassing op elke organisatie die ervoor wil zorgen dat zij voldoet aan het vastgelegde energiebeleid en die deze naleving aan anderen wil kunnen aantonen.

 

 

De norm specificeert eisen voor het inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een energiemanagementsysteem. De norm specificeert  eisen die van toepassing zijn op energiegebruik en -verbruik, met inbegrip van meting, documentatie en rapportage, ontwerp- en inkoopprocedures voor apparatuur, systemen, processen en voor medewerkers die bijdragen aan de energieprestaties.

 

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

 


"Kwaliteit is het goed doen, ook als niemand kijkt ."