besparingen Door Inzicht

Encom levert inzicht in al uw energiecontracten en -aansluitingen voor alle locaties. Wij begrijpen dat adequaat contractbeheer voor u veel tijd kost en niet tot het primaire proces behoort. 

 

Montoring:

Encom monitort de contractvermogens, de uitnutting hiervan en stelt deze bij wanneer dit voordelen als lagere kosten, efficiency etc. oplevert

Inzicht in uw energiekosten en budgetten brengen wij in kaart met behulp van ons monitoringssysteem E+Kplus. 

Bij volledig energiecontractbeheer verzorgen wij:

  • factuurcontrole
  • overleg met toeleverancier
  • controle op leveringsverplichting
  • mutatiebeheer
  • bewaking expiratiedata 
  • oplossing problemen
  • schriftelijke managementrapportage(s)

Naast besparingen draagt dit contractbeheer en monitoring bij aan uw procesoptimalisatie en kunt mogelijk kwaliteitsverbeteringen realiseren.

 


"VERtrouwen is goed, controle is beter."